ÖNEMLİ TARİHLER

  • 10 Nisan 2022 Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih
  • 10 Nisan 2022 Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih

KURULLAR


Türk Rinoloji Derneği Yönetim Kurulu
Eş Başkan

Prof. Dr. Mustafa Gerek

Eş Başkan

Prof. Dr. Sema Başak

Genel Sekreter

Prof. Dr. M. Cenk Ecevit

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Barlas Aydoğan
Prof. Dr. Berna Uslu Coşkun
Prof. Dr. Gürkan Keskin
Doç. Dr. Serdar Özer

Çocuk Kulak Burun Boğaz Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu
Başkan

Prof. Dr. Taner Kemal Erdağ

Genel Sekreter

Doç. Dr. Rıza Önder Günaydın

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Mehmet Ada
Prof. Dr. Sinan Atmaca
Prof. Dr. Erdinç Aydın

16. Türk Rinoloji Kongresi
Bildiri Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Lütfi Barlas Aydoğan
Prof. Dr. İlknur Haberal Can
Prof. Dr. Aslı Şahin Yılmaz
Prof. Dr. Özgür Tarkan
Doç. Dr. Süha Beton

4. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
Bildiri Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Görkem Eskiizmir
Doç. Dr. Ersoy Doğan
Doç. Dr. Oğuz Kuşçu
Doç. Dr. Özgür Sürmelioğlu

1.Çocuk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
Bildiri Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Erdinç Aydın
Prof. Dr. Sinan Atmaca
Doç. Dr. Önder Günaydın