ÖNEMLİ TARİHLER

  • 10 Nisan 2022 Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih
  • 10 Nisan 2022 Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih

ASİSTAN KONGRE DESTEĞİ16. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ,
4.ULUSAL BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ ve
1. ÇOCUK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ
TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ KONGRE DESTEĞİ YÖNERGESİ


16. Türk Rinoloji Kongresi, 4.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ve 1. Çocuk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi sırasında 100 tıpta uzmanlık öğrencisine (TUÖ) kongre kayıt ve konaklama desteği verilecektir. Destek koşullarını sağlayan adaylardan en yüksek toplam değerlendirme puanını alan ilk 100 TUÖ’ne bu destek sağlanacaktır. Destek alabilmek için aşağıda tanımlanan şekilde başvuru yapılmalı ve belirtilen koşullar sağlanmalıdır;

I. Destek Başvurusu yapacak aday için koşullar;

a. Adayın 31 Ocak 2022 tarihinden önce Türkiye’deki KBB BBC eğitim kliniklerinin birinde (üniversite veya eğitim ve araştırma hastanesi) TUÖ olarak çalışmalıdır.

b. Türk Rinoloji Derneği veya Kongre web sayfasında bulunan “destek talep formu” doldurulmalı ve form üniversitelerde anabilim dalı başkanı, eğitim araştırma hastanesi sorumlusu tarafından imzalanmalıdır.

c. Madde b de konusu geçen imzalı form PDF formatında rino2022@valor.com.tr adresine mail olarak gönderilmelidir.

II. Destek almak için önerilen çalışmanın karşılaması gereken koşullar;

a. Çalışma sözel veya poster sunumu olabilir. Başvuru sahibi çalışmada ilk isim olmalıdır.

b. Daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya sunulmamış olmalıdır.

c. Destek için başvuran çalışma koşulları karşıladığı takdirde aynı zamanda ödül için de başvurabilir.

d. Destek dağıtımında tüm eğitim kliniklerini kapsamak hedeflenmektedir. Ancak kontenjan açığı olması durumunda puanlama dikkat alınarak isimler belirlenecektir.